Поддръжка, цени - MagicGreenLand - MGL

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Услуги


       Цената за поддръжка се определя индивидуално, в зависимост от площта на терена, бройката, вида и състоянието на наличната растителност, състоянието/наличието/липсата на поливната система и наклона на терена.Примерът по-долу е теоретичен. Според вашите нужди и характеристиките на терена, цената може да бъде различна.

 

       Пример:


      Еднофамилна сграда – площ на двора до 700 кв.м, площ на къщата – приблизително 150 кв.м., умерено озеленяване на двора без терасиране, с нормална денивелация.

Абонаментна месечна поддръжкаоколо 340 лв. В тази сума са включени 4-5 посещения (единия месец са 4, а другия - 5) + препарати и торове(около 40 лв./месец).

При необходимост от допълнителни посещения или пре невъзможност за такива, цената се променя.

Услугата може да се извърши както с ваши инструменти, така и с такива на фирмата, които са професионални (разполага и с машини) и се използват от опитна работна ръка. 
Google+
Назад към съдържанието | Назад към главното меню